Informace o nás

Stavební společnost vznikla v září 1991. Zabýváme se výstavbou i opravami vodovodů, kanalizací, plynovodů, sdělovacích i silových sítí. Máme dlouhodobé zkušenosti s realizací děl v oboru pozemních komunikací. Jsme schopni nabídnout služby spojené s recyklací odpadních stavebních materiálů včetně vybouraných živičných ker.

 

Předností naší společnosti je rychlé provedení všech stavebních prací ve vysoké kvalitě s použitím kvalitních materiálů a poskytování vysokých garanci na provedené dílo. Preferujeme osobní přístup k zákazníkovi se zajištěním individuálního servisu.

Naši společnost tvoří 25 zaměstnanců s vysokou profesní kvalifikací v oborech inženýrských sítí, výstavbou a rekonstrukcí pozemních komunikací. Tuto skutečnost dokumentuje fakt, že již celých 17 let provádíme veškeré práce spojené s údržbou komunikací, a to letní i zimní, pro Technické služby města Svitav.